Phòng GD&ĐT 02/10/2013

Kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 2 về tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong trường học năm 2013.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Lạc

Tin khác: